top of page

Particuliere netbeheerder

Volgens Nederlandse regelgeving bent u als eigenaar/beheerder zelf verantwoordelijk voor het gasleidingnet dat zich op uw terrein bevindt en is het aan te bevelen om dit periodiek te laten controleren.

Bij de energiebedrijven bestaat er regelgeving dat hun leidingnet eens per vijf jaar wordt gecontroleerd; in gebieden waar veel lekkages voorkomen is dat eens per twee of drie jaar.

Uit onze ervaring is gebleken dat u als particuliere netbeheerderwel regelmatig de binnenleidingen laat controleren, maar vaak niet bekend bent met het feit dat ook de gasleidingen die zich op/onder uw terrein bevinden onder uw verantwoording vallen.
Dit is vastgelegd bij de Dienst Uitvoering en Toezicht Energie (DTE).

Daarnaast zijn er nog een aantal belangrijke redenen om uw leidingnet eens te laten controleren.

  • Wanneer er zich op uw terrein een gaslekkage bevind, kan dit grote gevolgen voor u hebben. Dit kan tot materiële en/of financiële schade leiden.

  • Daarnaast kan een lekkage in het ergste geval tot een explosie leiden, met alle gevolgen van dien.

  • Tevens draagt een gaslek bij tot een onnodig hoog gasverbruik en vormt een zeer grote belasting voor het milieu. Gas bestaat namelijk voor een groot gedeelte uit methaan. Methaan vormt een vier maal grotere belasting voor ons mileu dan bv Co2.

Om u nog beter van dienst te kunnen  is het ook mogelijk om u een compleet pakket aan te bieden.  Dit pakket omvat een controle van uw buitenleidingen en een gasdichtheidscontrole van de binnenleidingen. U ontvangt van ons  ten alle tijde een rapportage met onze bevindingen en/of onregelmatigheden.

bottom of page